(573) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Mosinie

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF