(572) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie nieczynnej linii kolejowej do Osowej Góry, w sprawie tak zwanej Czerwonki jako prawoskrętu dla pojazdów jadących od Poznania i dalej w kierunk

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Trzecia udzielona odpowiedź.PDF

Czwarta udzielona odpowiedź.PDF