(571) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wskazania przyczyn, dla których, mimo kolejnych opadów śniegu, nie zezwolono na odgarnięcie śniegu z ulic gruntowych na Osiedlu nr 3 w

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF