(570) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie sprawdzenia, czy w ramach reklamacji nie należy pilnie naprawić, utwardzonego bloczkami betonowymi, parkingu przy dworcu PKP w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF