(569) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie środków finansowych w wysokości 2.468.411,97 zł brutto z tytułu odszkodowania za teren o powierzchni 12.898 metrów kwadratowych, w związku z

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF