(568) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie podania kosztów organizacji w Mosińskim Ośrodku Kultury okolicznościowej imprezy z okazji Dnia Kobiet, z podziałem na MOK i Stowarzyszenie Nowo

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF