(567) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie porządkowania po każdym dniu targowym nie tylko płyty utwardzonej targowiska w Mosinie, ale także terenu do brzegów Kanału Mosińskiego

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF