(565) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie wskazania, czy Gmina Mosina sprzedawała p. Mariuszowi Świtalskiemu lub jego firmie, czy firmom - działkę lub działki, które były wcześniej sk

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF