(564) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie udostępnienia kserokopii umowy pomiędzy Gminą Mosina a wykonawcą parkingu przy dworcu PKP w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF