(563) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie terenu, na którym obecnie jest zlokalizowany Zakład Usług Komunalnych w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF