(562) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Daszewicach oraz w sprawie remontu cząstkowego nawierzchni ul. Poznańskiej w Daszewicach

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF