(561) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie naprawienia ul. Piotrowskiej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF