(560)Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej o zawieszenie prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Rogalina.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF