(559) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie sposobu wyrównania nawierzchni ul. Piotrowskiej, ul. Szkolnej i ul. Żwirowej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF