(557) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Strzeleckiej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF