(555) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opracowania ulotki - apelu do niezameldowanych mieszkańców w sprawie PIT.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF