(554) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie preferencji dla osób adoptujących psy z mosińskiego przytuliska.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF