(553) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF