(552) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie obcięcia suchych i niebezpiecznych gałęzi na dwóch dębach w Dymaczewie Starym, przy ul. Podgórnej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF