(551) Wniosek radnej Wiesławy Mani o zamontowanie kosza na śmieci przy figurze Matki Boskiej na ul. Leszczyńskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF