(550) Wniosek radnej Wiesławy Mani o przeanalizowanie zasadności ustawienia tak dużej ilości znaków drogowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF