(549) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę nawierzchni w drodze z Mosiny do Drużyny Poznańskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF