(548) Wniosek radnej Wiesławy Mani o wystąpienie do PKP o częściową naprawę przejazdu kolejowego na ul. Sowinieckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF