(547)Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie szybkiej naprawy powstałych dziur w ciągach dróg powiatowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF