(546) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o wypompowanie powstałych w wyniku roztopów kałużysk w ciągu ulic gruntowych Osiedla nr 3.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF