(545) Wniosek radnego Jacka Rogalki o zobligowanie Nadzoru Budowlanego do pilnej inwentaryzacji terenu dzikiej zabudowy w Dymaczewie Nowym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF