(544) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zorganizowania zebrania informacyjnego w Daszewicach, w związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF