(543) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie odmowy wydania pozwolenia na budowę dla działek nr 42/3 i 3257.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF