(542) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF