(540) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wyjaśnienia przez Burmistrza Gminy Mosina sytuacji, jaka miała miejsce na sesji w dniu 30 stycznia br. w punkcie "Zapytania i wnioski radny

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF