(539)Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie publicznego wyjaśnienia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie sytuacji, jaka miała miejsce na sesji w dniu 30 stycznia br.

Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF