(537) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zapewnienie przejezdności ulic gruntowych: Długiej, Kasztanowej i Jaworowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF