(536) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie dokumentacji związanej z wycinką drzew na działkach 295,207 oraz 127/35-42 obręb ewidencyjny Czapury.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF