(530) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zmiany cen za odbiór odpadów komunalnych.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF