(529) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie ul. Wiśniowej w Czapurach.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF