(528) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie naprawy ul. Poznańskiej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Pismo przekazujące sprawę Staroście Poznańskiemu.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF