(526) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie mpzp oraz Studium.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF