(525) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wystającej studzienki na ulicy Czarnokurz.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF