"Zakład Usług Komunalnych " sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy kruszyw w 2013 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 50114-2013 z dnia 06.02.2013 r.