(524) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o sprostowanie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej gminy Mosina oraz o przeproszenie radnego Jana Marciniaka.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF