(523) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie autobusu do Dymaczewa Starego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF