(522) Wniosek radnej Wiesławy Mani o odśnieżenie parkomatów.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF