(521) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o wycofanie z procedury przetargowej gruntów łąkowych położonych między Baranowem a oddz. nr 1 leśnictwa Grzybno.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF