(520) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o podjęcie rozmów przez Burmistrza Gminy Mosina z Dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie uruchomienia wyciągu narciarskiego na Górze P

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF