(519) Zapytania radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF