(518) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mosina nagrań audio z sesji wraz z wynikami głosowań poszczególnych radnych

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF