(517) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wycinki drzew nad Kanałem Mosińskim

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź (część 1).PDF
Udzielona odpowiedź (część 2).PDF
Udzielona odpowiedź (część 3).PDF
Udzielona odpowiedź (część 4).PDF
Udzielona odpowiedź (część 5).PDF
Udzielona odpowiedź (część 6).PDF