(516) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planowanej obwodnicy - odcinka tzw. Czerwonki

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF