(515) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uporządkowania terenu i naprawy ogrodzenia oddzielającego targowisko od "Barwy"

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF