(514) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie aktualizacji danych na stronie internetowej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF